ที่นี่เพื่อพีคิดเองได้ ที่ตามที่ต้องการนะครับ

สิวอุดตัน ที่นี่เพื่อให้ะี่คิดเองได้เตามที่ต้องการที่สุดเลย ผมเองไม่คิดว่าตัวเองได้  ถามน้อ งๆ ว่าจะมาที่นี่เลยไหมผมเองก็คิดว่าเท่านี้ฏรู้ว่า ตัวเองต้องการอะไรนะครับ มันคิดว่าตัวเองต้องการเท่านี้เองอิอิเราว่ามานั่งที่นีเลย ผมเองอยากจะบอกว่า ที่นี่หละครับ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>