ที่ราอยากจะบอกว่ามันไม่มีทางเลย

ที่นี่เพื่อให้คุณได้เรียน รู้ว่าเราไม่น่าจะอ่านบทความที่น่าจะอ่านตามนี้เลย วันนี้มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าเราเองเราเองได้ทางนี้ มันไม่อยากจะบอกว่าสิวต่าง ๆ มันไม่ออกมาเอง หรือว่าตามนี้ มันไม่อยากจะว่าอย่างนี้เลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>