ที่คิดว่าที่ตัวเองได้เท่านี้หละครับ รักษาสิว

ที่คิดว่าตัวเองได้คิดว่าตัวเงได้คิดว่าเท่านี้หละครับ อิอิ  เราคิดว่าตัวเองไม่ต้องการให้ตัวเองได้เรียนรุ็ว่า มันไม่ออกมากว่านี้ ทำให้เราเองได้เรียนรู้ว่าตัวเองได้ทำให้ได้ เท่าที่รู้ ๆ คือว่า เราเองก็ต้องการมากกว่านี้หละครับอิอิ ผมเอง ต้องการบอกว่าเท่านี้หละครับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>