เงินเท่านี้จริงเลย วิธีรักษาสิว

เงินเท่านี้จริงๆ เลย วิธีรักษาสิว เราว่าเงินเท่านี้จริง ๆเลย นะคัรบ วิธีรักษาสิว ให้ายหายได้ มันก็เงินเท่านี้หละครับ ผมเองก็คิดว่าเราเองมาหาเงิน  มันก็คนเท่านี้หละครับ การที่เราเห็นเงินมากกว่า ความจำเป็นของเรา เพื่อแลกกับตัวตนที่ตัวเองมีอยู่ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>