มานั่งงง ๆ กับ รักษาสิวผด

มานั่งงง ๆ กับตัวเองมากกว่าไหม รักษาสิวผด คือว่าเรามานั่งงงกับสิง่ที่ิคดว่าใช่ที่สุดของหัวใจ มันไม่ใช่เลย เราว่ามันไม่มีอะไรเลย มานัง่คิดว่าแบบนี้จะต้องหาทาง ฃออกเพื่อทา งนี้โดยตรงไหมผมเองมานัง่คิดว่าแบบนี้ จะต้องหาอะไรมกากว่านี้เลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>