ที่คิดว่าที่ผ่านมาไม่ดีเลย ครีมรักษาสิว

ที่ไว้ว่าที่ผ่านมาไม่ดีเลย จะบอกว่าไม่ดี ไม่มีทางเลยนะคัรบ ผมจะบอกว่า ผ่านมานี้ผมไม่คิดว่าตัวเอง จะเป็นคนดีอะไรมากมายกว่านี้ ทำให้ผมเอ งได้เรียนรู้ว่าที่ผานมานี้ ไม่มีทางเลย จะมาได้เงินต่าง ๆ มากกว่านี้ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า ที่เกิดมาเองได้ท่านี้ ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>