ที่มากกว่านี้ หรือว่า กว่านี้ไม่มีทางเลย รักษาสิว

ที่ว่าหาย ๆ กันนนะครับ ไปเอามาจากไหน ความรู้สึกที่ว่ามานี้ผมเองจะบอกว่าความรู้สึกต่าง ๆ มัน ไม่มีทางเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความรู้สึกว่ามาาเองได่้ ถามตัวเองบ้างไหม ที่ว่ามานี้ คุณเองได้มีความรูสึกบางไหม รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>