เรื่องนี้นะต้องการบอกเอง สิวอักเสบ

เรื่องนีัจะต้องการบอกเอง เราว่าจะต้องการบอกว่าความสุขมันเกิดมาจากตัวเอง คุณคิดว่าเราจะต้องการแบบไหน เราคิดว่าทางนี้ ก็ต้องการแบบนี้ ก็ไม่ต้องการ คุณต้องการแบบไหน หรือว่าเราเองไม่ต้องการที่ว่ามา มันไม่คิดว่าตามนี้เองนะคัรบ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>