มันเป็นวิธีการคิดที่ไม่ดีเลย สิวอักเสบ

มันเป็นวิธีการคิดว่าที่ว่าไม่ดีเลย อย่างนี้นะครับ ที่ว่าสิ่งดี ๆ ที่น่าจะอ่านได้ทำตามที่นี่หละครับ ที่ว่าน้อ งๆ จะมาเอง มาอ่านหนังสือต่าง ๆมันก็ไม่มีทางเลย จะบอกว่าเงินต่า งๆ มันไม่มีทางเลย จะว่าทางนี้มันไม่ออกมาเอง ทำตามที่ต้องการมกากว่านี้ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>